Honduras

EMBAJADA
Stjärnvägen 2A, 7th fl.
181 34 Lidingö
Stockholm, Sweden
Tel: + 46 8 731 50 84
Fax: + 46 8 636 99 83
Email: hondurasembassy@telia.com